Nd:GdCOB kristali


Pojedinosti o proizvodu

GdCOB (Ca4GdB3O10) dopiran Nd ionom je novi nelinearni optički materijal, ima visok prag oštećenja (do 1GW/cm) i može ostvariti fazno usklađenu lasersku konverziju od 720nm-1500nm i 840nm-200nm, kao i samoudvostručujuću lasersku konverziju crvene, zelene i plave boje.
Primjena Nd:GdCOB:

·pohrana podataka velike gustoće;

·podmorske primjene;

·Medicinske primjene;

· Zaslon visoke svjetline;